CASBO Media respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat persoonlijke informatie, die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Vastleggen en verwerken van gegevens Door het gebruiken van deze website laat je bepaalde persoonlijke gegevens bij ons achter. Daarbij is een onderscheid te maken in actief en passief verstrekte (persoons)gegevens. Actief verstrekte persoonsgegevens zijn gegevens die je zelf op de website invult. Denk bijvoorbeeld aan je naam en e-mailadres bij het inschrijven voor de nieuwsbrief of het invullen van het contactformulier. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die bij het gebruik van de website automatisch worden opgeslagen, zonder dat je je daar wellicht van bewust bent. Denk hierbij aan je IP-adres, het besturingssysteem van je computer en de browser die je gebruikt. Wij zullen jouw gegevens (zoals e-mailadres) – die niet al openbaar zijn – niet aan derden verstrekken, tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn of als je daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. In het geval van (een vermoeden van) fraude of misbruik van onze Website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Ook in het geval dat de Website wordt overgenomen door een andere eigenaar is het noodzakelijk om alle gegevens te verstrekken aan een derde partij (de nieuwe eigenaar). Actief verstrekte gegevens Nieuwsbrieven/e-mails Door je op de website zelf in te schrijven voor onze nieuwsbrief, ga je akkoord met het ontvangen van nieuwsbrieven en e-mails van CASBO Media. Iedere nieuwsbrief/e-mail van CASBO Media bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je kan ook contact met ons opnemen via het contactformulier op de website met het verzoek om je uit te schrijven voor onze nieuwsbrieven/e-mails. De door jou actief verstrekte gegevens zullen wij bewaren zolang je bent aangemeld voor de nieuwsbrieven/e-mails van CASBO Media. Overige actief verstrekte gegevens Ook bij het invullen van het contactformulier op de website verstrek je zelf persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor juiste afhandeling van de gevraagde actie. Passief verstrekte gegevens Klikgedrag en bezoekgegevens Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden om statistische analyses met betrekking tot de website te kunnen maken. Onder algemene bezoekgegevens worden onder andere verstaan het IP-adres van je computer, het tijdstip van het bezoek en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot persoonsgegevens en worden door ons niet langer dan noodzakelijk, voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, bewaard. Tevens maken wij gebruik van tracking pixels in onze nieuwsbrieven om algemene statistieken en klikgedrag te kunnen bekijken en analyseren. Toepassing en wijzigingen Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren je om de privacyverklaring van de websites van derden te lezen alvorens jouw persoonlijke gegevens aldaar in te vullen. CASBO Media behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande melding, wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Inzage en wijziging persoonsgegevens Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Casbomedia.com is onderdeel van CASBO Media BV, gevestigd te Harderwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 52527956. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 december 2012.